ELNÖKI KÖSZÖNTŐ

Kedves Honfitársaim!
Kedves Barátaim!
Mindazok, akik egy valódi polgári Magyarországban hisznek, ahol minden ember megtalálja tisztes boldogulásának alapjait!

32 éve küzdenek Magyarország polgárai azért, hogy megteremtődjön hazánkban az a társadalom és az a politikai közélet, amelyben az igazságosság, a tisztelet, és a szorgalmas munka gyümölcse egy békés, kellemes élet.

A Földön minden ember élete véges. Nagyon nem mindegy, hogy ezt az életet milyen minőségben élhetjük. Ha megvizsgáljuk, hogy mi az, ami a legtöbb fájdalmat, nehézséget és lelki traumát okozza életünk során, az az igazságtalanság. Amikor tehetetlenek vagyunk, hiszen tehetünk bármi jót, csak a rossz jön szemben. Persze, az egyedi ember tehet az ellen, hogy őt elkerülje mindez, de ahol társadalom van, ahol politikai közélet van, legtöbbször az egyén szűkös eszközökkel rendelkezik ahhoz, hogy elkerülje, hiába a befektetett munka, a csalafinta jön szemben.

Hányszor tapasztaljuk, hogy tisztességesen, szorgalmasan végig csinálunk valamit, majd megjelenik abban valaki más egyéni érdekeivel, zűrzavart kelt, lerombolja alkotásunkat, s olyan, mintha nem tettünk volna semmit?! Hányszor érezzük, a világ összefogott ellenünk, pedig mindent megtettünk a sikerhez?!

Én abban hiszek, hogy az emberek mindegyike bír olyan kvalitással, amely nagyon hasznos lehet a közösség számára. Ma azonban nem csak hazánkban, de a világon is az emberi kvalitások pazarlása az uralkodó. Manipuláltan irányított politikai közélet, manipulációkon alapuló gazdasági és pénzügyi világ, ahol az egyén kicsinek és kiszolgáltatottnak érzi magát.

Nagyon sokszor mondják azt az emberek, inkább legyen kevés, de az biztos. Igen ám, de ha csak a kevéssel elégszünk meg, elnyomjuk magunkban azokat a képességeket, amivel a többet vagy a sokat hozhatnánk létre. Magyarország elmúlt 30 évi kormányai nem arra törekedtek, hogy támaszt nyújtsanak minden embernek a kibontakozáshoz, esélyt adjanak arra, hogy mindenkinek képességei kibontakozhassanak, hanem a magyar társadalmat szűk érdekcsoportok a saját egyéni érdekeik kiszolgálására használták fel. Ezért vannak millió számra szegénységben, elárvultságban élő honfitársaink, akiknek képességei és ereje szükséges lenne ahhoz, hogy hazánk teljesítménye kiváló legyen. Ne idegen országokból kelljen hozni erőforrást ahhoz, hogy a magunk minőségi jobblétét megteremtsük! A saját honfitársaink képességeit kell kibontakoztatni, s esélyt adni a sikeres munka örömének.

Egy olyan kormányra van szükség, amely nem uralkodik, hanem szolgál. Csak ott van jelen, ahol jelen kell lennie. Nem hiszek abban, hogy az emberek döntéseibe, abba, milyen életet akarnak élni, egy kormány beleszólhat. A kormány csak az a támogató közeg lehet, amely segít az egyének elképzeléseinek megvalósításában. Csak így lehet demokráciában élni.

Az eddig hatalmon volt politikai erők hisztérikus szekértáborokat alakítottak ki maguk körül, amely jelenség elriasztott rengeteg kiváló embert attól, hogy érdekelje a politika. Tudom, több millió honfitársunk van, aki távol tartja magát a politikai közélettől, mert – mint mondja – ilyenekkel nem közösködik. Ez azért van, mert kevés az olyan ajánlat, ahol nem a politikusi közösség önös érdekei, hanem valóban a magyar társadalom közös érdeke a motiváló erő.

A ReforMerek ajánlata teljesen más, mint az eddig megszokott politikai retorika. Mi nem az ország lakosainak feje fölött uralkodóként kívánunk kormányozni, hanem szolgáló közösségként, akik tudják, mi működik rosszul az országban, milyen erőforrásokkal bírunk ahhoz, hogy mi magunk mindenki számára élhető országot teremtsünk, ki tudjuk javítani a hibákat, s elégedett polgárokat tudhassunk ezáltal magunk mellett.

Nem vagyunk hajlandók a megosztás politikájában részt venni. Nem akarunk a gazdag-szegény, jobboldali-baloldali, vidéki-fővárosi, munkás-értelmiségi, és még sorolhatnám, hány fajta megosztásra épülő érzelmeket használva befolyásolni Magyarország jövőjét, hanem az együvé tartozás csiráit keressük, amelyből minőségi közösségi életet lehet megteremteni.

Ma a gyűlölet alapozza meg a társadalom lélekállapotát. Mindegyik politikai erő képes valakikkel szemben gyűlöletet szitani. Mi ebben nem vagyunk partnerek. Természetesen elmondjuk a kritikákat, hiszen kritika nélkül nincs fejlődés. De ezek a kritikák nem ellene vannak valaminek, hanem érte.

Valós alternatívát ajánlunk, minden szavunk az igazságon alapul, és csak abban hiszünk, hogy a legkiválóbb emberek képesek egy országot vezetni. Nem öltöztetjük a politikusokat szakember jelmezbe, hanem valódi szakembereket fogunk a kormányzatban a legmagasabb pozíciókba ültetni.

Úgy gondolom, az elmúlt hat évben megmutattam magam is, és politikusi közösségem is szemléletmódját, céljait. Aki figyelt rám, ránk, az pontosan tudja ezt.

Kérem Önöket, akik abban szövetségesek, amelyek a céljaink, induljanak el velünk ezen az úton, és biztos vagyok abban, hogy mi együtt nagyot fogunk alkotni.

Köszönöm a figyelmüket! Egyedül nem megy, együtt viszont minden megy.

Dr. Varga-Damm Andrea, a ReforMerek elnöke